Zabytki

W ramach specjalizacji świadczone są usługi obejmujące m.in.:

  • analizę statusu konserwatorskiego nieruchomości,
  • doradztwo w procedurach uzyskiwania zaleceń i pozwoleń konserwatorskich,
  • pomoc w sprawach wpisów oraz wykreśleń z rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków,
  • reprezentację w postępowaniach w przedmiocie robót budowlanych i innych działań przy zabytku wykonanych z naruszeniem przepisów,
  • reprezentację w procedurach nałożenia administracyjnej kary pieniężnej przez organ ochrony zabytków. 

Konsekwencja w znajdowaniu dobrych rozwiązań