Zabytki

W ramach specjalizacji świadczone są usługi obejmujące m.in.:

  • analizę statusu konserwatorskiego nieruchomości,
  • doradztwo w procedurach uzyskiwania zaleceń i pozwoleń konserwatorskich,
  • pomoc w sprawach wpisów oraz wykreśleń z gminnej ewidencji zabytków,
  • reprezentację w postępowaniach w przedmiocie prac przy zabytku wykonanych z naruszeniem przepisów.

Konsekwencja w znajdowaniu dobrych rozwiązań