Kancelaria Adwokacka 

Consiliator

 Wojciech Grecki

Adwokat Wojciech Grecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył aplikację adwokacką i po zdaniu egzaminu zawodowego został wpisany na listę adwokatów.

Wspólnik w Grecki Kopeć Sp. j.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej firm oraz doradztwie prawnym na rzecz osób fizycznych, w szczególności w zakresie prawa administracyjnego, a zwłaszcza szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego.

Jest także m.in. współautorem monografii: „Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym” (Wolters Kluwer 2013), "Wycinka drzew i krzewów. Procedura administracyjna" (C.H. Beck 2017) i "Użytkowanie obiektów budowlanych. Wymagania prawno-techniczne" (Polcen 2021), jak również współautorem komentarza „Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz” (Wolters Kluwer 2016) oraz licznych artykułów m.in. w "Budownictwo i Prawo", "Prawo budowlane. Kwartalnik" czy "Rzeczpospolitej". 

Konsekwencja w znajdowaniu dobrych rozwiązań